சிறப்பு உறுப்பினர்கள்

1. பேராசிரியர் சி.க. சிற்றம்பலம் 16. சிவஸ்ரீ கு.வை.க.வைத்தீஸ்வரக்குருக்கள்
2. பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ் 17. பேராசிரியர் மா. வேதநாதன்
3. திரு. எஸ். சுப்பிரமணியம் செட்டியார் 18. திருமதி ஹேமா சண்முக சர்மா
4. கலாநிதி க. நாகேஸ்வரன் 19. திரு. அ. உமாமகேஸ்வரன்
5. திரு. ஆ. ஸ்ரீஸ்கந்தமூர்த்தி 20. திரு. எஸ். புண்ணியசீலன்
6. திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன் 21. திரு. எஸ். முத்துசாமி (கொட்டகல)
7. மருத்துவர் சி. குகதாசன் 22. திரு. க. விவேகானந்தன்
8. சிவஸ்ரீ ந. சதாசிவஐயர் 23. திரு. S. லலீசன்
9. திருமதி கோதை நகுலராஜா 24. திருமதி. சாந்தி கேசவன்
10. திரு. கி. புண்ணியமூர்த்தி 25. திரு. ஐ.தி. சம்பந்தன்
11. திருமதி வானதி ரவீந்திரன் 26. திரு. பார்த்திபன்
12. திரு. ஜீ. ஆர். பத்மராஜ் 27. திரு. s. ரமணராஜா
13. திரு. க. பாலசுந்தரம் 28. திரு.கந்தசாமி
14. திருமதி ச.முருகானந்தன் 29. திருமதி சசிதேவி நீலகண்டன்
15. கலாநிதி த. முத்துக்குமாரசாமி 30. திருமதி சுகந்தி முரளிதரன்