அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் நிறைவேற்றுக் குழு 2020

 

தலைவர் : திரு. மா. தவயோகராஜா
பிரதித் தலைவர் :  திரு. சி. தனபாலா
பொதுச் செயலாளர் : வே. கந்தசாமி
பொருளாளர் : திருமதி. அ. கயிலாசபிள்ளை
துணைத் தலைவர்கள் :
:
:
:
:
:
:
:
திரு. த. முத்துக்குமாரசாமி
திரு. மு. பவளகாந்தன்
திரு. எஸ்.ரி.எஸ். அருளானந்தன்
திரு. த. மனோகரன்
செஞ்சொற்செல்வர் கலாநிதி ஆறு திருமுருகன்
திரு. அ. மாணிக்கவாசகர்
திரு. வே. சந்திரசேகரம்
வைத்தியகலாநிதி எஸ். சிவசோதி
வைத்தியகலாநிதி மு. கதிர்காமநாதன்
பிரதிச் செயலாளர் : திரு. நீலகண்டன் பிரணவன்
துணைச் செயலாளர்கள் :
:
திரு. ஜெ. நிரோஷ்காந்த்
திரு. சா. மதிசுதன்
துணைப் பொருளாளர் : திரு. இ. .இராஜேந்திரம் (நாவலப்பிட்டி)
ஏனைய அங்கத்தவர்கள் : குழுக்களின் தலைவர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள் (பதவி வழி)