கௌரவ உறுப்பினர்கள்

1. வணக்கத்திற்குரிய அஜராத்மானந்த சுவாமி 11. திரு. ஈ. கணேஸ்
2. வணக்கத்துக்குரிய ரிஷி தொண்டுநாத சுவாமிகள் 12. திரு. மா. தவயோகராஜா
3. நீதியரசர் க.வி. விக்னேஸ்வரன் 13. திரு. வே. கந்தசாமி
4. பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் 14. திருமதி அ. கயிலாசபிள்ளை
5. பேராசிரியர் பா. கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் 15. திரு. சின்னத்துரை தனபாலா
6. கலாநிதி குமாரசாமி சோமசுந்தரம் 16. திரு. திருக்குமார் நடேசன்
7. திரு. தே.ம. சுவாமிநாதன் 17. திரு. நீலகண்டன் சரவணன்
8. திரு. சீ. யோகேஸ்வரன் (பா.உ) 18. கலாநிதி ஆறு. திருமுருகன்
9. சிவஸ்ரீ பத்மநாபசர்மா 19. கலாநிதி சிவஸ்ரீ ம. பாலகைலாசநாதசர்மா
10. கலாநிதி க. கனக-ஈஸ்வரன் (ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி)