Honorary Members

1. SwamijiAthmananthaMaharaj 11. M. Thavayogarajah
2. Swami SarvarubananthaMaharaj 12. S. Dhanabalaa
3. Rishi ThondunathanSwamigal 13. ThirukkumarNadesan
4. Justice C.V. Wigneswaran 14. Kandiah Neelakandan
5. Gobala Krishna Iyer 15. V. Kandasamy
6. D. Easwaran 16. Aruthirumurugan
7. D. M. Swaminathan 17. Sivasri M. Balakailasanathasarma
8. HariSelvanathan 18. A.Shanmugathas
9. S. Sathiyamoorthy 19. KumarasamySomasundaram
10. V. Kailasapillai 20. K. Kanag-Iswaran. PC