All Ceylon Hindu Congress Details of Office Bearers – 2015

President : Mr. Kandiah Neelakandan
Deputy President : Mr. M. Thavayogarajah
General Secretary : Dr. Muttiah Kathirgamanathan
Treasurer : Mr. V. Kandasamy
Vice Presidents : Mr. S. Dhanabalaa
: Mr. M. Pavalakanthan
: Mr. S.T.S. Arulanantham
: Mr. D. Manoharan
: Dr. Aru Thirumurugan
: Mr. A. Manickavasagar
: Mr. V. Chandrasekaram
: Sivasri. M. Balakailasanatha sarma
: Dr. M. Kathirgamanathan
Deputy Secretary : Mr. K. Vivekanandan
Assistant Secretaries : Mr. M. Kanapathipillai
: Mr. S. Mathisuthan
Assistant Treasurer : Mr. R. Rajendram
BOARD OF TRUSTEES – 2015
Mr. V. Kailasapillai
Mr. Thirukkumar Nadesan
Mr. G.R. Pathamaraj
Mr. S.P. Samay
Dr. K. Somasundaram
Mr. A.R. Surendran
Mr. Kandiah Neelakandan
Mr. M. Thavayogarajah
Dr. M. Kathirgamanathan
Mr. D. Easwaran
SPECIAL MEMBERS – 2015
Prof. S. Pathmanathan
Prof. S.K. Chittampalam
Sivasri Vaitheeswara Kurukkal
Prof. R.Y. Kanagaratnam
Dr. K. Somasundaram
Dr. Aruthirumurugan
Dr. K. Nageswaran
Mr. A. Sriskanthamoorthy
Arulmoli Arasi Vasantha Vaithiyanathan
Mrs. Shanthy Navukkarasan
Dr. S. Kugathasan
Sivasri N. Sathasiva Iyer
Mrs. Kothai Nagularajah
Mr. K. Punniyamoorthy
Mrs. Vanathy Raveendran
Dr. M. Vethanathan
Dr. Kalaivani Ramanathan
Dr. T. Muthukumarasamy
Mr. N.K.S. Thiruchelvam
HONORARY MEMBERS – 2015
Swamiji Athmanantha Maharaj
Swami Sarvarubanantha Maharaj
Rev. Rishi Thondunathan Swamigal
Justice C.V. Wigneswaran
Mr. V. Kailasapillai
Mr. Kandiah Neelakandan
Dr. Aruthirumurugan
Prof. Gobala Krishna Iyer
Mr. D. Easwaran
Mr. D. M. Swaminathan
Mr. M. Thavayogarajah
Sivasri M. Balakailasanathasarma
Mr. Thirukkumar Nadesan
Mr. Hari Selvanathan
Mr. S. Sathiyamoorthy
Mr. V. Kandasamy
Mr. S. Dhanabalaa